Ga naar inhoud
Toegankelijkheid
Animatie

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruikmaakt van www.bubblefish.agency (de “website”). De website wordt beheerd door Bubbblefish Interactive B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Rotterdam, kantoorhoudende aan de Goudsesingel 188 unit 5.1 te Rotterdam en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 24346780.

 

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Contact.

Contactgegevens

Verwerking.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Bubblefish Interactive B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. IP-adres
 5. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 6. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 7. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bubblefish.agency dan verwijderen wij deze informatie.

Doel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Bubblefish Interactive B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 1. Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 4. Bubblefish Interactive B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Besluiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Bubblefish Interactive B.V. neemt  wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bubblefish Interactive B.V.) tussen zit.

 

Bubblefish Interactive B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

 1. Active Campaign
 2. Hotjar
 3. Leadinfo *

 

* Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Bewaren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Bubblefish Interactive B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens 
 • Bewaartermijn van 3 maanden
 • Reden: Sales activiteiten en optimalisatie website

 

Personalia                                   
 • Bewaartermijn van 3 maanden
 • Reden: Sales activiteiten en optimalisatie website

 

Adres                                             
 • Bewaartermijn van 3 maanden 
 • Reden: Sales activiteiten en optimalisatie website

Delen.

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Bubblefish Interactive B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Bubblefish Interactive B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bubblefish Interactive B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Je kunt ook kun alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Google Analytics
 • Naam: _gat
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn cookie: 1 uur

 

Cookie: Google Analytics
 • Naam: _gid
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn cookie: 1 dag

 

Cookie: Google Analytics
 • Naam: _ga
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn cookie: 2 jaar

 

Cookie: Hotjar
 • Naam: _hjlncludedInSample
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn cookie: 1 dag

Inzien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bubblefish Interactive B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bubblefish.agency

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiligen.

Bubblefish Interactive B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 010.304.50.40 of door een e-mail te sturen aan: info@bubblefish.agency