Ga naar inhoud
Toegankelijkheid
Animatie

Toegankelijkheid

Bubblefish streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde WCAG 2.1 normen voor mensen met een functionele beperking.

 

Denk hierbij aan doven, blinden en slechtzienden maar het zijn ook mensen met dyslexie, mensen die kleurenblind zijn of mensen met een cognitieve beperking.

 

 

Links.

De links waarop de inhoud van de website Bubblefish te vinden is:

 

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Bubblefish Interactive B.V. is beschikbaar via de volgende link:

Scope verklaring.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.bubblefish.agency die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Criteria.

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

Achter de schermen zijn wij hard aan het werk om onze website volledig toegankelijk te maken. In kwartaal 1 van 2021 zal voor onze website een herinspectie plaatsvinden door Cardan Technobility.

Problemen?

Problemen met de toegankelijkheid van deze website?

 

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.
Stuur een e-mail naar support@bubblefish.agency of bel naar 010-304.50.40
Omschrijf in ieder geval zo goed mogelijk het probleem en de link van de webpagina.