Ga naar inhoud
Toegankelijkheid
Animatie

Starten met digitale toegankelijkheid

Stap 1: Creëer overzicht

Welke websites mobiele apps hebben jullie? We doen een inventarisatie, samen maken we een overzicht en zorgen dat het actueel en compleet is.

Stap 2: Een eerste beoordeling

Hoe staat je toegankelijkheid er nu voor? Per per website of app kunnen we bepalen of het haalbaar is om de bestaande omgeving te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnormen. Denk hierbij aan de volgende dingen:

 

  • Is bij de bouw van de website rekening gehouden met toegankelijkheid? Heeft je huidige bureau hier ervaring mee? Welk CMS wordt gebruik je en kun je hiermee voldoen aan de toegankelijkheidseisen?

 

  • Welke externe systemen gebruikt jouw organisatie? Denk aan zaaksystemen, een systeem om de website te archiveren, enzovoorts. Zijn er gegevens beschikbaar over de toegankelijkheid van deze systemen?

 

  • Zijn de redacteuren, content creators en communicatiemedewerkers op de hoogte van relevante toegankelijkheidseisen? Heb je hiervoor iets vastgelegd? Zijn er al trainingen gevolgd?

 

Blijkt uit de eerste beoordeling dat het niet haalbaar is om een website of app te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen? Dan gaan we een planning maken hoe je daar wel kunt komen. Soms is het zelfs beter en sneller om een hele nieuwe website te maken. Ondertussen kunnen we samen de huidige website tijdelijk zo goed mogelijk toegankelijk maken.

Stap 3: Toegankelijkheidsonderzoek, scan of audit

Soms beginnen we bij deze stap. Bijvoorbeeld als je website eerder al gedeeltelijk toegankelijk is gemaakt. Let op: Alleen met een onderzoek waarbij alle toegankelijkheidseisen worden meegenomen heb je een compleet inzicht in de toegankelijkheid en kun je uiteindelijk een toegankelijkheidsverklaring aanvragen.

Stap 4: Neem de juiste maatregelen

Op basis van de inventarisatie en de resultaten uit het toegankelijkheidsonderzoek bepaal je als organisatie welke maatregelen je gaat treffen om de toegankelijkheid van de website of mobiele applicatie te optimaliseren. Denk hierbij ook aan de volgende dingen:

 

  • Bestuurlijk draagvlak creëren: informeer hen over het onderwerp en de wettelijke verplichting.

 

  • Betrek de organisatie: Onderzoek de verantwoordelijkheden voor specifieke processen. Zorg dat er structureel budget en capaciteit wordt gereserveerd en iedereen van het proces rondom digitale toegankelijkheid op de hoogte is.

 

  • Plan van aanpak opstellen: Samen stellen we per website en app een plan van aanpak op. Daarin staan de maatregelen om de toegankelijkheid te optimaliseren.

Stap 5: Een toegankelijkheidsverklaring

Als de website klaar is kun een toegankelijkheidsverklaring gaan opstellen. De verklaring is voor veel organisaties een wettelijke verplichting is. Betrek dus collega´s die over compliance gaan. Zorg dat elke verklaring minimaal één keer per jaar wordt geüpdatet.

Stap 6: Continue verbeteren

De laatste stap bestaat uit het continue verbeteren. Toegankelijkheid is geen eenmalig project, maar een doorlopend proces. De toegankelijkheidsverklaring moet minimaal één keer per jaar worden vernieuwd. Als blijkt dat je website niet helemaal (meer) voldoet is het belangrijk om maatregelen in een verbeterplan op te nemen. Om aan de wettelijke verplichting te blijven voldoen, moet in de periodieke update van de verklaring blijken dat verbeteringen zijn uitgevoerd en dat de toegankelijkheid aantoonbaar is verbeterd.

Lees meer over digitale toegankelijkheid

Toegankelijkheid en wetgeving
Bekijk pagina
Digitale toegankelijkheid – bruikbaar voor iedereen
Bekijk pagina
Starten met digitale toegankelijkheid
Bekijk pagina
profielfoto werknemer, Leon Bouterse, Directeur en toegankelijkheidsconsultant
Léon Bouterse
Directeur & Digital Strategist
010.304.50.40 leon@bubblefish.agency

Meer weten over digitale toegankelijkheid?

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.